Til toppen

HØST 2018 OSLO YSK kl C-klassene/ D klassene på forespørsel

HØST 2018 OSLO YSK kl C-klassene/ D klassene på forespørsel

HUSK
AT DE SOM TOK KURSET I 2013 MÅ INN I ÅR. NB! Nytt kurssted.
 

Oslo Liftutleie, Kjeller Vest 8,  Følg E6 nordover mot
Skedsmokorset. Kjør av ved Hvam – krysset, nr 44 ( Hotell Olavs gård) Følg vei
mot Lillestrøm nr 22, kjør over elven og ta til venstre i rundkjøringen etter
Esso stasjonen. Deretter første til venstre inn i Jogstadveien denne går over i
Kjeller Vest.

Godstransport /
helg                        
21.09 – 22.09 – 23.09 – 29.09 – 30.09

Persontransport /
ukeskurs            
01.10 – 05.10

Godstransport / helg
                       
12.10 – 13.10 – 14.10 – 27.10 – 28.11

Godstransport/helg                          
16.11 – 17.11 – 18.11 – 01.12 – 02.12

Godstransport
/helg                         
07.12 – 08.12 – 09.12 – 15.12 – 16.12

  • Oppmøte
    0900 første dag, deretter 0800
  • I
    kurset inngår Dokumentert sikkerhetsopplæring for bakløfter i modul
    5.
  • Vi holder alt materiell unntatt bil i modul 6
  • Pris kr 9.850

Med
vennlig hilsen

Anders
Graven

NBI
Kompetansepartner AS

948
74 554

www.nbi.no

www.kursguiden.no

www.kursagenten.no