Til toppen

Liftkurs

Kursinformasjon

NORWEGIAN
Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumenterte kvalifikasjoner og opplæring.

2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Kapittel 10. Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Sørg for at din bedrift og dine ansatte tilfredsstiller lovens bestemmelser samt sikkerhetsforskrifter når det gjelder arbeid i høyden.

Liftkurs ( personløfterkurs ) på norsk holdes hver onsdag i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller, med oppstart kl: 15.00.

Ved behov for kurs på engelskLituisk eller polsk, setter vi opp egne kursdager og klokkeslett fortløpende. Følg med på kursoversikt eller ta kontakt med oss på tlf. 22806161 for mer informasjon. Kurs kan også arrangeres andre dager etter nærmere avtale.

Pris. kr 2490,-

«Bindende påmelding. Avbestilling senest én dag før kursstart.»

ENGLISH
It is the employer’s responsibility to ensure that all
personnel working with lifts acquire the required qualifications and necessary training.

2011-12-06 nr 1357: Regulations concerning the execution of work, the use of work equipment, and the associated technical requirements.  Chapter 10: Requirements concerning the use of work equipment.

(In Norwegian only) .

It is required that you have basic knowledge of English in writing and verbally. it's required that the person must be 18 years old to get documentation certificate. .

Ensure that your company and your employees comply with mandated safety regulations and follow protocol when working at heights. .

Lift training in other languages is held 1-2 times per. month in our classrooms at Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller,  and start at 15.00 .

We need a minimum of 5 persons for course completion! .

Arrangements can be made for additional classes in Norwegian, Lithuanian or Polish. Please pay attention to upcoming classes on our calendar for dates and times as we arrange these frequently based on demand. Classes can also be arranged on other dates by further agreement. For more information please contact us at 05438 / +47 22 80 61 61. .

Price. kr.2490,- .

«Last chance for cancellation is 24 hours before class start, It is required that you have basic knowledge in English in writing and verbally. Important, You must know the address of the employer because it is there your certificate of competence is being sent.»Tirsdag, 24. mai 2022 - 15:00 til 21:00
Litauisk

Tai yra darbdavio pareiga užtikrinti, kad visi darbuotojai, dirbantys su liftais įgytų reikiamas kvalifikacijas ir būtiną apmokymą.

Onsdag, 25. mai 2022 - 15:00 til 21:00
Norsk

Personløfterkurs ( liftkurs ) på norsk holdes hver onsdag i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller, med oppstart kl. 15.00. ( Unntak er ved ferieavvikling ved sommer , jul og påske ferier )

Onsdag, 1. juni 2022 - 15:00 til 21:00
Norsk

Personløfterkurs ( liftkurs ) på norsk holdes hver onsdag i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller, med oppstart kl. 15.00. ( Unntak er ved ferieavvikling ved sommer , jul og påske ferier )

Kun 8 plasser ledig.

Onsdag, 15. juni 2022 - 15:00 til 21:00
Norsk

Personløfterkurs ( liftkurs ) på norsk holdes hver onsdag i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller, med oppstart kl. 15.00. ( Unntak er ved ferieavvikling ved sommer , jul og påske ferier )