Til toppen

Arbeidsvarslingskurs

 

Arbeidsvarslingskurs AVK1

AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.

Utdrag av forskriften i Håndbok N 301:

«Før det igangsettes arbeid på offentlig veg, skal det foreligge godkjente varslingsplaner, og skiltplan som viser gjennomføringen og de nødvendige skiltvedtak fra ansvarshavende. Skiltmyndigheten; Statens Vegvesen, Politiet og kommune skal godkjenne planen og treffe de nødvendige vedtak. Det skal være en ansvarshavende AVK2 og en stedsansvarlig AVK1 for gjennomføringen av varslingsplanen. På hvert arbeidssted skal alle som arbeider på eller ved veg, fortau o.l. ha gjennomført AVK1Stedsansvarlig. Dette pålegges arbeisgivers ansvar etter Arbeidsmiljøvernloven. AVK2 dekker også for AVK1»

Kurset holdes i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller.

Kurset kan også holdes internt i din bedrift (minimum 5 stk og pluss evt ekstra kostnader med reise og overnatting, utenfor Oslo området)

Pris. kr2700,-

I samarbeid med

Sertifiseringsnummeret ATS-047

Kurset inkluderer bevertning, kursperm, HB N 301 og kompetansebevis ifra sentralregisteret.

«Bindende påmelding. Avbestilling senest én dag før kursstart.»Arbeidsvarslingskurs AVK2

AVK 2 for de som jobber både ute og inne, arbeidsgivers ansvarshavende.

Utdrag av forskriften i Håndbok N 301:

«Før det igangsettes arbeid på offentlig veg, skal det foreligge godkjente varslingsplaner, og skiltplan som viser gjennomføringen og de nødvendige skiltvedtak fra ansvarshavende. Skiltmyndigheten; Statens Vegvesen, Politiet og kommune skal godkjenne planen og treffe de nødvendige vedtak. Det skal være en ansvarshavende AVK2 og en stedsansvarlig AVK1 for gjennomføringen av varslingsplanen. På hvertarbeidssted skal alle som arbeider på eller ved veg, fortau o.l. ha gjennomført AVK1, Stedsansvarlig. Dette pålegges arbeisgivers ansvar etter Arbeidsmiljøvernloven. AVK2 dekker også for AVK1»

 

Kurset holdes i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller.

Pris. kr4700,-

I samarbeid med

Sertifiseringsnummeret ATS-047

Kurset inkluderer bevertning, kursperm, HB N 301 og kompetansebevis ifra sentralregisteret.

«Bindende påmelding. Avbestilling senest én dag før kursstart.»

 

 

Arbeidsvarslingskurs AVK3

Avk 3 for de som dirigerer trafikken.

Utdrag av forskriften Håndbok N301:

Kurs 3

1. Formålet med opplæringen

Målet med opplæringen er å gi deltagerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndighetene setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. deltagerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigerer utsettes for og hvordan vedkommende best skal kunne beskytte seg under utføringen av arbeidet.

2. Målgruppe og kompetanse

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Det kreves gjennomgått og bestått kurs 1 og kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Kravet om førerkort klasse B kan fravikes om opplæringen skjer som en del av annen relevant opplæring, men kompetansebevis skal da ikke utstedes før kandidaten har slikt førerkort.

Kandidaten skal beherske norsk muntlig.

Kurset holdes i kurslokalene våre på Kjeller VEST 8 , 2007 KJELLER

PRIS 2 700,-

I samarbeid med 

 

Kurset inkluderer:

Bevertning, kursperm HB N 301 og kompetansebevis fra sentralregistret

 

«Bindende påmelding. Avbestilling senest én dag før kursstart.»


Mandag, 20. juni 2022 - 8:00 til 15:00
Norsk

AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.