Til toppen

Kurs

Tirsdag, 10. desember 2019 - 15:00 til 21:00
Engelsk

It is the employer’s responsibility to ensure that all personnel working with lifts acquire the required qualifications and necessary training.

2011-12-06 nr 1357: Regulations concerning the execution of work, the use of work equipment, and the associated technical requirementsChapter 10: Requirements concerning the use of work equipment. (In Norwegian only)

Onsdag, 11. desember 2019 - 15:00 til 21:00
Norsk

Personløfterkurs ( liftkurs ) på norsk holdes hver onsdag i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller, med oppstart kl. 15.00. ( Unntak er ved ferieavvikling ved sommer , jul og påske ferier )

Torsdag, 12. desember 2019 - 15:00 til 21:00
Litauisk

Tai yra darbdavio pareiga užtikrinti, kad visi darbuotojai, dirbantys su liftais įgytų reikiamas kvalifikacijas ir būtiną apmokymą.

Mandag, 16. desember 2019 - 9:00 til 16:00
Norsk

AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.

Tirsdag, 17. desember 2019 - 9:00 til 16:30
Norsk

Kursinformasjon

Fra og med 1. januar 2001 stilte forsikringsselskapene nye og strengere krav ved utførelse av varme arbeider. Alle som utfører varme arbeider utenom fast, tilrettelagt arbeidssted, på objekter som er forsikret av norske forsikringsselskaper, skal ha et sikkerhetssertifikat. Oslo Liftutleie tilbyr sertifisering og resertifiseringskurs i varme arbeider. Kursene kan gjennomføres som klasseromskurs. Kursene avholdes som åpne eller bedriftsinterne kurs og kan gjennomføres på dag, kveld eller helg.

Tirsdag, 17. desember 2019 - 16:00 til 19:00
Norsk

Grunnkurs i fallsikring for arbeider i høyden.

Målet med opplæringen er å gi økt forståelse for og bidra til å skape bevisste holdninger når det gjelder fallsikring og sikkert arbeid i høyden. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring ihht arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Kurset gir deltagerne opplæring i forskjellige fallsikrings- og fallforhindrende systemer og de begrensninger som er satt av produsent.

Opplæringens varighet: 4 timer grunnleggende opplæring
Opptakskrav: Ingen

Kursinnhold

Onsdag, 18. desember 2019 - 9:00 til Torsdag, 19. desember 2019 - 16:00
Norsk

AVK 2 for de som jobber både ute og inne, arbeidsgivers ansvarshavende.

Onsdag, 18. desember 2019 - 15:00 til 21:00
Norsk

Personløfterkurs ( liftkurs ) på norsk holdes hver onsdag i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller, med oppstart kl. 15.00. ( Unntak er ved ferieavvikling ved sommer , jul og påske ferier )

Onsdag, 18. desember 2019 - 18:30 til 21:30
Norsk

Maskinførerkurset inneholder følgende moduler og gjelder førere som skal føre masseforflytningsmaskiner med motorkraft over 15 kW.

Fredag, 20. desember 2019 - 9:00 til 16:00
Norsk

AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.