Til toppen

Kurs

Onsdag, 19. januar 2022 - 16:00 til 20:00
Norsk

Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere
skal ha dokumenterte kvalifikasjoner og opplæring.



2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Kapittel 10. Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Det er ett krav til god forståelse av norsk muntlig og skriftlig. Deltager må være fylt 18 år for å få godkjent dokumentert opplæring.

Onsdag, 26. januar 2022 - 16:00 til 20:00
Norsk

Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere
skal ha dokumenterte kvalifikasjoner og opplæring.



2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Kapittel 10. Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Det er ett krav til god forståelse av norsk muntlig og skriftlig. Deltager må være fylt 18 år for å få godkjent dokumentert opplæring.

Torsdag, 27. januar 2022 - 16:00 til 20:00
Engelsk

 

It is the employer’s responsibility to ensure that all
personnel working with lifts acquire the required qualifications and necessary training.

2011-12-06 nr 1357: Regulations concerning the execution of work, the use of work equipment, and the associated technical requirements. Chapter 10: Requirements concerning the use of work equipment. (In Norwegian only)