Til toppen

Kurs

Onsdag, 23. oktober 2019 - 15:00 til 21:00
Norsk

Personløfterkurs ( liftkurs ) på norsk holdes hver onsdag i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller, med oppstart kl. 15.00. ( Unntak er ved ferieavvikling ved sommer , jul og påske ferier )

Kun 2 plasser ledig.

Torsdag, 24. oktober 2019 - 9:00 til 16:30
Engelsk

As of January 1st 2001 insurance companies implemented newer and more strict requirements when performing hot work at work. All personnel performing hot work outside a permanent, facilitated workplace on objects that are insured by a Norwegian insurance company are required to be certified.

Fredag, 25. oktober 2019 - 9:00 til 16:30
Norsk

Kursinformasjon

Fra og med 1. januar 2001 stilte forsikringsselskapene nye og strengere krav ved utførelse av varme arbeider. Alle som utfører varme arbeider utenom fast, tilrettelagt arbeidssted, på objekter som er forsikret av norske forsikringsselskaper, skal ha et sikkerhetssertifikat. Oslo Liftutleie tilbyr sertifisering og resertifiseringskurs i varme arbeider. Kursene kan gjennomføres som klasseromskurs. Kursene avholdes som åpne eller bedriftsinterne kurs og kan gjennomføres på dag, kveld eller helg.

Mandag, 28. oktober 2019 - 9:00 til 16:00
Norsk

AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.

Tirsdag, 29. oktober 2019 - 9:00 til 16:00
Norsk

Avk 3 for de som dirigerer trafikken.

Onsdag, 30. oktober 2019 - 9:00 til Torsdag, 31. oktober 2019 - 16:00
Norsk

AVK 2 for de som jobber både ute og inne, arbeidsgivers ansvarshavende.

Onsdag, 30. oktober 2019 - 15:00 til 21:00
Norsk

Personløfterkurs ( liftkurs ) på norsk holdes hver onsdag i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller, med oppstart kl. 15.00. ( Unntak er ved ferieavvikling ved sommer , jul og påske ferier )

Torsdag, 31. oktober 2019 - 16:00 til 19:00
Norsk

Grunnkurs i fallsikring for arbeider i høyden.

Målet med opplæringen er å gi økt forståelse for og bidra til å skape bevisste holdninger når det gjelder fallsikring og sikkert arbeid i høyden. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring ihht arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Kurset gir deltagerne opplæring i forskjellige fallsikrings- og fallforhindrende systemer og de begrensninger som er satt av produsent.

Opplæringens varighet: 4 timer grunnleggende opplæring
Opptakskrav: Ingen

Kursinnhold

Fredag, 1. november 2019 - 9:00 til 16:00
Engelsk

AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.

Onsdag, 6. november 2019 - 15:00 til 21:00
Norsk

Personløfterkurs ( liftkurs ) på norsk holdes hver onsdag i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller, med oppstart kl. 15.00. ( Unntak er ved ferieavvikling ved sommer , jul og påske ferier )

Sider