Til toppen

Arbeidsvarslingskurs 2 (AVK2)

Kurskategori:

Språk:

Dato: 
Torsdag, 1. februar 2018 - 8:00 til Fredag, 2. februar 2018 - 15:00

 AVK 2 for de som jobber både ute og inne, arbeidsgivers ansvarshavende.

Utdrag av forskriften i håndbok 051:

«Før det igangsettes arbeid på offentlig veg, skal det foreligge godkjente varslingsplaner, og skiltplan som viser gjennomføringen og de nødvendige skiltvedtak fra ansvarshavende. Skiltmyndigheten; Statens Vegvesen, Politiet og kommune skal godkjenne planen og treffe de nødvendige vedtak. Det skal være en ansvarshavende AVK2 og en stedsansvarlig AVK1 for gjennomføringen av varslingsplanen. På hvertarbeidssted skal alle som arbeider på eller ved veg, fortau o.l. ha gjennomført AVK1, Stedsansvarlig. Dette pålegges arbeisgivers ansvar etter Arbeidsmiljøvernloven. AVK2 dekker også for AVK1»

 

Kurset holdes i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller.


Pris. kr4700,-

I samarbeid med

Sertifiseringsnummeret ATS-047

Kurset inkluderer bevertning, kursperm, HB 051 og kompetansebevis ifra sentralregisteret.

«Bindende påmelding. Avbestilling senest én dag før kursstart.»

 

 

Påmelding

Firmainformasjon

E-postadresse for kontakt og informasjon i forbindelse med registreringen.
State of this registration

Påmeldte personer

Limit er 17 personer. Nå er 2 person(er) registrert.
Kontakt oss på lift@osloliftutleie.no eller 05438 hvis dere ønsker flere plasser enn det som er tilgjengelig nå.

Er dere flere enn 5 kan vi sette opp eget kurs for dere.

Rekkefølge
Du må bekrefte personvernsbetingelser før vi kan aktivere henvendelsen. Personvern