Til toppen

Arbeidsvarslingskurs 1 (AVK1)

Kurskategori:

Språk:

Dato: 
Mandag, 5. februar 2018 - 8:00 til 15:00

AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.

Utdrag av forskriften i håndbok 051:

«Før det igangsettes arbeid på offentlig veg, skal det foreligge godkjente varslingsplaner, og skiltplan som viser gjennomføringen og de nødvendige skiltvedtak fra ansvarshavende. Skiltmyndigheten; Statens Vegvesen, Politiet og kommune skal godkjenne planen og treffe de nødvendige vedtak. Det skal være en ansvarshavende AVK2 og en stedsansvarlig AVK1 for gjennomføringen av varslingsplanen. På hvert arbeidssted skal alle som arbeider på eller ved veg, fortau o.l. ha gjennomført AVK1Stedsansvarlig. Dette pålegges arbeisgivers ansvar etter Arbeidsmiljøvernloven. AVK2 dekker også for AVK1»


Kurset holdes i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller.

Kurset kan også holdes internt i din bedrift (minimum 5 stk og pluss evt ekstra kostnader med reise og overnatting, utenfor Oslo området)

Pris. kr2700,-

I samarbeid med

Sertifiseringsnummeret ATS-047

Kurset inkluderer pølser i lompe, kursperm, HB 051 og kompetansebevis ifra sentralregisteret.

«Bindende påmelding. Avbestilling senest én dag før kursstart.»

Påmelding
Kurset er nå fullt. Det er 16 påmeldte av 16 mulige.
Du må bekrefte personvernsbetingelser før vi kan aktivere henvendelsen. Personvern