Til toppen

Kurs

Tirsdag, 6. februar 2018 - 8:00 til 15:00
Engelsk

AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.

Torsdag, 8. februar 2018 - 8:00 til 15:00
Norsk

Fra og med 1. januar 2001 stilte forsikringsselskapene nye og strengere krav ved utførelse av varme arbeider. Alle som utfører varme arbeider utenom fast, tilrettelagt arbeidssted, på objekter som er forsikret av norske forsikringsselskaper, skal ha et sikkerhetssertifikat. Oslo Liftutleie tilbyr sertifisering og resertifiseringskurs i varme arbeider. Kursene kan gjennomføres som klasseromskurs. Kursene avholdes som åpne eller bedriftsinterne kurs og kan gjennomføres på dag, kveld eller helg.

Fredag, 9. februar 2018 - 8:00 til 15:00
Engelsk

Sertifiseringsnummeret ATS-047

Grunnkurs i fallsikring for arbeid i høyde over 2 meter.

Fredag, 16. februar 2018 - 8:00 til 15:00
Norsk

AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.

Mandag, 5. mars 2018 - 8:00 til Tirsdag, 6. mars 2018 - 15:00
Norsk

AVK 2 for de som jobber både ute og inne, arbeidsgivers ansvarshavende.

Onsdag, 7. mars 2018 - 8:00 til 15:00
Engelsk

AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.

Torsdag, 8. mars 2018 - 8:00 til 15:00
Engelsk

As of January 1st 2001 insurance companies implemented newer and more strict requirements when performing hot work at work. All personnel performing hot work outside a permanent, facilitated workplace on objects that are insured by a Norwegian insurance company are required to be certified.

Fredag, 9. mars 2018 - 8:00 til 15:00
Norsk

Fra og med 1. januar 2001 stilte forsikringsselskapene nye og strengere krav ved utførelse av varme arbeider. Alle som utfører varme arbeider utenom fast, tilrettelagt arbeidssted, på objekter som er forsikret av norske forsikringsselskaper, skal ha et sikkerhetssertifikat. Oslo Liftutleie tilbyr sertifisering og resertifiseringskurs i varme arbeider. Kursene kan gjennomføres som klasseromskurs. Kursene avholdes som åpne eller bedriftsinterne kurs og kan gjennomføres på dag, kveld eller helg.

Torsdag, 15. mars 2018 - 8:00 til 15:00
Norsk

AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.

Onsdag, 21. mars 2018 - 8:00 til 15:00
Norsk

Sertifiseringsnummeret ATS-047

Grunnkurs i fallsikring for arbeid i høyde over 2 meter.

Sider