Til toppen

Liftkurs

Liftkurs

Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere
skal ha dokumenterte kvalifikasjoner og opplæring.

2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
. Kapittel 10. Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Sørg for at din bedrift og dine ansatte tilfredsstiller lovens bestemmelser
samt sikkerhetsforskrifter når det gjelder arbeid i høyden.

Liftkurs ( personløfterkurs ) på norsk holdes hver onsdag i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller, med oppstart kl. 14.45.

Ved behov for kurs på engelsk, Lituisk eller polsk, setter vi opp egne kursdager og klokkeslett fortløpende. Følg med på kursoversikt eller ta kontakt med oss på tlf. 05438 for mer informasjon. Kurs kan også arrangeres andre dager etter nærmere avtale.

Pris. kr2090,-

Det blir servert mat på kurset.

«Bindende påmelding. Avbestilling senest én time før kursstart.»